S3-M2-C

Gerbiamas Dalyvi,

Jūs užsiregistravote į žinių patikrinimo testą, norėdami gauti Jūsų suvokimo modulio "S3-M2 - Supaprastinto verslo plano rengimas kartu su „F2F-Trust“ projekto mentorystės programos dalyvėmis". įvertinimą. Čia rasite klausimus, į kuriuos atsakius galite patys save įsivertinti. Apie rezultatus bus pranešta tik Jums ir mūsų projekto vertintojams, kurie visą Jūsų informaciją ir rezultatus laikys konfidencialiai ir niekuomet nesidalins jais su trečiosiomis šalimis.

Ačiū už dalyvavimą!

„F2F-Trust“ projekto komanda


1. Kodėl moterys linkusios nustatyti žemas savo produktų kainas regionuose?

a) Dėl per didelio kuklumo
b) Jos nesėkmingai bando nuspėti kainą
c) Jos tam skiria mažai laiko
d) Joms tai nerūpi

2. Kuri iš šių platformų siūlo tiesioginį ryšį su klientus bei reiškia, kad klientas Jumis pasitiki?

a) Elektroninis paštas
b) „Facebook“
c) „LinkedIn“
d) „Twitter“

3. Ką reiškia turėti aiškiai apibrėžtą tikslinę rinką?

a) Nesidomėti klientais
b) Dėmesys bendriems klientams/rinkai
c) Dėmesys konkretiems klientams/rinkai
d) Dėmesys visiems klientams

4. Kas yra SWOT Analizė?

a) Grėsmės
b) Silpnybės
c) Galimybės
d) Grėsmės/galimybės, stiprybės/silpnybės

5. Kas svarbu norint išsaugoti klientą?

a) Nesidomėjimas juo
b) Draugiškumas ir profesionalumas
c) Bloga reklama
d) Nesugebėjimas atsakyti į jo klausimus

Siųsti mano rezultatus žemiau nurodytomis koordinatėmis:
Vardas:
El. paštas: (būtina)

Kiek padangų turi įprastas automobilis? (pvz .: 7)

Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius