S3-M1-C

Szanowny Uczestniku,

Zapisałaś się na Quiz poznawczy mający na celu ocenę rezultatów uczenia się w ramach Twojego Modułu "S3-M1 - Potencjalne przeszkody w marketingu napotykane przez podopiecznych w projekcie F2F-Trust i sposoby ich pokonywania". Poniżej znajdują się pytania, które pozwolą Ci się ocenić. Wyniki będą znane tylko Tobie i wybranym osobom naszego projektu, którzy zachowają wszystkie Twoje informacje i wyniki w ścisłej tajemnicy i nigdy nie udostępnią ich osobom trzecim.

Dziękujemy za Twój udział!

Zespół projektu F2F-Trust


1. Które z poniższych stwierdzeń jest prawidłowe?

a) Mentor musi podejmować decyzje w imieniu swojego podopiecznego
b) Mentor nie musi posiadać żadnych konkretnych umiejętności; wystarczy doświadczenie życiowe
c) Mentoring jest procesem spontanicznym, bez żadnego planowania
d) Mentor musi zidentyfikować sytuację swojego podopiecznego tak szeroko i wyraźnie, jak to możliwe

2. Które z poniższych zagadnień stanowią przeszkodę dla pracowników F2F-Trust Mentees?

a) Formalności związane z ich certyfikacją jako rzemieślniczek
b) Przestrzeń magazynowa dla surowców
c) Znalezienie najbardziej odpowiednich rynków niszowych dla produktów
d) Wszystkie powyższe przeszkody

3. Analiza potrzeb podopiecznych pozwala na:

a) Zbudowanie spersonalizowanego planu mentorskiego
b) Opracowanie prognozy finansowej
c) Ocenę strategii marketingowej
d) Rozpoczęcie kampanii w mediach społecznościowych

4. Która z poniższych kwestii jest kluczowa dla rozpoczęcia działalności gospodarczej?

a) Poziom zarobków
b) Znalezienie środków finansowych
c) Uczestnictwo w programie szkoleniowym
d) Wszystkie powyższe

5. Jakie są główne aspekty marketingu mixu?

a) Miejsce, Potencjał, Produkt, Cena
b) Promocja, Umiejscowienie, Potencjał, Cena
c) Produkt, Cena, Promocja, Umieszczenie
d) Miejsce, Promocja, Przyjemność, Ludzie

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile oczu ma typowy człowiek (np. 4)?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust