S3-M1-C

Gerbiamas Dalyvi,

Jūs užsiregistravote į žinių patikrinimo testą, norėdami gauti Jūsų suvokimo modulio "S3-M1 - „F2F-Trust“ projekto mentorystės programos dalyvių potencialiai patiriamos kliūtys marketinge ir būdai jas įveikti". įvertinimą. Čia rasite klausimus, į kuriuos atsakius galite patys save įsivertinti. Apie rezultatus bus pranešta tik Jums ir mūsų projekto vertintojams, kurie visą Jūsų informaciją ir rezultatus laikys konfidencialiai ir niekuomet nesidalins jais su trečiosiomis šalimis.

Ačiū už dalyvavimą!

„F2F-Trust“ projekto komanda


1. Kuris iš šių teiginių yra teisingas?

a) Mentorius turi priimti sprendimus savo mentorystės dalyvio vardu
b) Mentorius neturi turėti jokių specialių įgūdžių; pakanka gyvenimiškos patirties
c) Mentorystė yra spontaniškas procesas be jokio planavimo
d) Mentorius turi kuo išsamiau ir aiškiau nustatyti mentorystės dalyvio padėtį

2. Kuris iš pateiktų variantų yra trukdis „F2F-Trust“ mentorystės dalyviams?

a) Amatininkų atestacijos formalumai
b) Žaliavų laikymo vieta
c) Rasti tinkamiausias nišos rinkas produktams
d) Visi atsakymo variantai teisingi

3. Mentorystės dalyvių poreikių analizė leidžia mentoriui:

a) Sudaryti asmeninį mentorystės planą
b) Parengti finansinę prognozę
c) Įvertinti rinkodaros strategiją
d) Pradėti socialinių tinklų kampaniją

4. Kuris iš toliau pateiktų variantų yra itin svarbus pradedant verslą?

a) Užsitikrinti uždarbį
b) Rasti finansinių išteklių
c) Mokytis mokymuose
d) Visi atsakymo variantai teisingi

5. Kokie yra pagrindiniai marketingo komplekso elementai?

a) Vieta, potencialas, produktas, kaina
b) Reklama, vieta, potencialas, kaina
c) Produktas, kaina, rėmimas, vieta
d) Vieta, paaukštinimas, pasitenkinimas, žmonės

Siųsti mano rezultatus žemiau nurodytomis koordinatėmis:
Vardas:
El. paštas: (būtina)

Kiek kojų turi tipiškas šuo? (pvz .: 5)

Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius