S1-M2-C

Szanowny Uczestniku,

Zapisałaś się na Quiz poznawczy mający na celu ocenę rezultatów uczenia się w ramach Twojego Modułu "S1-M2 - Wdrażanie mentoringu w projekcie F2F-Trust". Poniżej znajdują się pytania, które pozwolą Ci się ocenić. Wyniki będą znane tylko Tobie i wybranym osobom naszego projektu, którzy zachowają wszystkie Twoje informacje i wyniki w ścisłej tajemnicy i nigdy nie udostępnią ich osobom trzecim.

Dziękujemy za Twój udział!

Zespół projektu F2F-Trust


1. Jaka jest najważniejsza cecha dobrego mentora?

a) Zaufanie do Podopiecznej
b) Bycie dobrym słuchaczem
c) Okaż empatię wobec Podopiecznej
d) Bądź cierpliwy

2. Jak myślisz, co oznacza komunikacja?

a) Słuchać
b) Mówić
c) Konsultacja
d) Czatować

3. Czy jesteś dobrym słuchaczem?

a) Nie
b) Częściowo
c) Dostatecznie
d) Tak

4. Które z poniższych stwierdzeń nie powinno być stosowane w mentoringu?

a) Próbować narzucić swoje własne myśli Podopiecznej
b) Zachęcać podopiecznego do wygodniejszego działania w sytuacji ryzyka
c) Pomagać podopiecznemu przezwyciężyć jej braki
d) Być wzorem do naśladowania

5. Jeśli zdasz sobie sprawę, że Podopieczna nie jest pewna siebie, jak się zachowujesz?

a) Zmuszasz ją do podjęcia ryzyka
b) Przekazujesz swoje doświadczenia Podopiecznej
c) Myślę, że jej się to nie uda i już się nią nie interesuję
d) Odkładam spotkania

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile oczu ma typowy człowiek (np. 4)?

Treści zachęcają i są pomocne w rozpoczęciu relacji/procesu mentoringu

Kalendarz F2F-Trust