S1-M2-C

Gerbiamas Dalyvi,

Jūs užsiregistravote į žinių patikrinimo testą, norėdami gauti Jūsų suvokimo modulio "S1-M2 - Mentorystės vykdymas „F2F-Trust“ projekte". įvertinimą. Čia rasite klausimus, į kuriuos atsakius galite patys save įsivertinti. Apie rezultatus bus pranešta tik Jums ir mūsų projekto vertintojams, kurie visą Jūsų informaciją ir rezultatus laikys konfidencialiai ir niekuomet nesidalins jais su trečiosiomis šalimis.

Ačiū už dalyvavimą!

„F2F-Trust“ projekto komanda


1. Kokia yra svarbiausia gero mentoriaus savybė?

a) Suteikti pasitikėjimo kitiems
b) Būti geru klausytoju
c) Parodyti empatiją
d) Būti kantriam

2. Kaip manote, ką reiškia komunikavimas?

a) Klausymasis
b) Kalbėjimas
c) Konsultavimas
d) Plepėjimas

3. Ar mentorius turi būti geras klausytojas?

a) Ne
b) Iš dalies
c) Pakankamai geras
d) Ypač geras

4. Kuris iš pateiktų veiksmų neturėtų būti priskiriamas geram mentoriui?

a) Bandymas primesti savo mintis mentorystės dalyviui
b) Skatinti mentorystės dalyvį jaustis patogiau prisiimant riziką
c) Padėti mentorystės dalyviui įveikti jo trūkumus
d) Būti sektinu pavyzdžiu

5. Jei suvokiate, kad mentorystės dalyvis nepasitiki savimi, kaip elgtumėtės?

a) Priversčiau jį rizikuoti
b) Mentorystės dalyviui perduočiau savo patirtį
c) Manyčiau, kad jam nepasiseks ir manęs jis nebedomina
d) Atidėčiau susitikimus

Siųsti mano rezultatus žemiau nurodytomis koordinatėmis:
Vardas:
El. paštas: (būtina)


Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius