S1-M1-C

Szanowny Uczestniku,

Zapisałaś się na Quiz poznawczy mający na celu ocenę rezultatów uczenia się w ramach Twojego Modułu "S1-M1 - Podstawowe pojęcia dotyczące mentoringu w projekcie F2F-Trust". Poniżej znajdują się pytania, które pozwolą Ci się ocenić. Wyniki będą znane tylko Tobie i wybranym osobom naszego projektu, którzy zachowają wszystkie Twoje informacje i wyniki w ścisłej tajemnicy i nigdy nie udostępnią ich osobom trzecim.

Dziękujemy za Twój udział!

Zespół projektu F2F-Trust


1. Jakie są dwie najważniejsze części procesu obserwacji?

a) Słuchanie i zadawanie pytań
b) Postrzeganie i zadawanie dobrych pytań
c) Aktywne słuchanie i zadawanie dobrych pytań
d) Parafrazowanie i aktywne słuchanie

2. Kiedy jako Mentorka w trakcie procesu mentoringu, powinnaś udzielić informacji zwrotnej?

a) Dopiero po omówieniu wszystkich poglądów
b) Na koniec każdej sesji mentorskiej
c) Wcześnie i często
d) Nigdy

3. Relacja mentorska nie jest:

a) Aktywna, ucząca się
b) Otwarta, ale poufna
c) Bezpośredni patronat lub sponsoring
d) Rozciągająca, poszerzająca doświadczenie dla wszystkich stron

4. Która z poniższych definicji jest prawdziwa dla postawy mentora?

a) Podejmij działania w imieniu podopiecznych
b) Interweniuj w imieniu podopiecznych
c) Spotkaj się z podopiecznymi w celu przeprowadzenia poufnych rozmów
d) Brak

5. Która z poniższych jest główną cechą mentora?

a) Nauczyciel
b) Zbawiciel
c) Bohater
d) Wzór do naśladowania

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile opon ma typowy rower? (e.g: 4)

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust