S1-M1-C

Gerbiamas Dalyvi,

Jūs užsiregistravote į žinių patikrinimo testą, norėdami gauti Jūsų suvokimo modulio "S1-M1 - Pagrindinės mentorystės sąvokos „F2F-Trust“ projekte". įvertinimą. Čia rasite klausimus, į kuriuos atsakius galite patys save įsivertinti. Apie rezultatus bus pranešta tik Jums ir mūsų projekto vertintojams, kurie visą Jūsų informaciją ir rezultatus laikys konfidencialiai ir niekuomet nesidalins jais su trečiosiomis šalimis.

Ačiū už dalyvavimą!

„F2F-Trust“ projekto komanda


1. Kokios yra dvi svarbiausios stebėjimo proceso dalys?

a) Klausymas ir klausimų pateikimas
b) Gerų klausimų suvokimas ir uždavimas
c) Aktyvus klausymasis ir gerų klausimų uždavimas
d) Perfrazavimas ir aktyvus klausymasis

2. Kada mentorystės proceso metu kaip mentorius turėtumėte pateikti grįžtamąjį ryšį?

a) Tik po to, kai bus aptarti visi klausimai
b) Kiekvienos mentorystės sesijos pabaigoje
c) Iš anksto ir kuo dažniau
d) Niekada

3. Mentorystės santykiai nėra:

a) Aktyvus mokymasis
b) Atviri, bet konfidencialūs
c) Tik globojimas ar finansinė parama
d) Tęstiniai, patirties praplėtimas visoms dalyvaujančioms šalims

4. Kuris iš šių apibrėžimų atitinka mentoriaus požiūrį?

a) Imtis veiksmų mentorystės dalyvių vardu
b) Kištis į mentorystės dalyvių atliekamas veiklas
c) Susitikti su mentorytės dalyviais ir dalyvauti konfidencialiose diskusijose
d) Nei vienas iš išvardintų variantų

5. Kuris iš pateiktų variantų yra pagrindinis mentoriaus bruožas?

a) Lektorius
b) Išgelbėtojas
c) Herojus
d) Sektinas pavyzdys

Siųsti mano rezultatus žemiau nurodytomis koordinatėmis:
Vardas:
El. paštas: (būtina)

Kiek kojų turi tipiškas šuo? (pvz .: 5)

Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius