S1-M1-C-Mentee

Szanowny Uczestniku,

Zapisałaś się na Quiz poznawczy mający na celu ocenę rezultatów uczenia się w ramach Twojego Modułu "S1-M1 - Podstawowe pojęcia z zakresu mentoringu dla strony mentee w projekcie F2F-Trust". Poniżej znajdują się pytania, które pozwolą Ci się ocenić. Wyniki będą znane tylko Tobie i wybranym osobom naszego projektu, którzy zachowają wszystkie Twoje informacje i wyniki w ścisłej tajemnicy i nigdy nie udostępnią ich osobom trzecim.

Dziękujemy za Twój udział!

Zespół projektu F2F-Trust


1. Burza mózgów jest:

a) Skuteczną techniką stosowaną do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, generowania pomysłów
b) Pozytywna, wspierająca relacja, zachęcająca młodych ludzi do pełnego rozwinięcia swojego potencjału
c) Zdolność do rozumienia lub odczuwania tego, czego doświadcza inna osoba
d) d- Umiejętność, którą można nabyć i rozwinąć wraz z praktyką

2. Który z poniższych elementów nie jest ujęty w biznesplanie mentorskim?

a) Twoje cele i perspektywy
b) Grupa klientów, do której chcesz dotrzeć
c) Program sesji mentorskich
d) Nowe produkty/usługi, które zaplanowaliście

3. Która z następujących możliwych pułapek występuje w relacji mentorskiej?

a) Bycie proaktywnym w kontakcie z mentorem
b) Utrzymywanie rozmów w tajemnicy
c) Przekazywanie informacji zwrotnej mentorowi w waszym związku na temat tego, co działa, a co nie
d) Zależność

4. Która z poniższych definicji jest fałszywa w odniesieniu do mentoringu dla Podopiecznej?

a) Może magicznie otworzyć drzwi i dostać tę pracę
b) Może zwiększyć wiedzę techniczną
c) Może rozwijać się jako osoba
d) Może rozwijać potencjał kariery zawodowej

5. Która z poniższych definicji jest prawdziwa dla postawy podopiecznych?

a) Oczekując, że jej mentor podejmie jakiekolwiek działania w jej imieniu
b) Omówienie indywidualnego planowania rozwoju ze swoim mentorem
c) Czekanie na przygotowanie przez mentora programu sesji mentorskiej
d) Wiedząc, że jesteś pasywnym graczem w relacji mentorskiej

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile nóg ma typowy pies? (e.g: 5)

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust