S1-M1-C-Mentorystės Dalyviai

Gerbiamas Dalyvi,

Jūs užsiregistravote į žinių patikrinimo testą, norėdami gauti Jūsų suvokimo modulio "S1-M1 - Pagrindinės mentorystės sampratos „F2F-Trust“ projekto programos dalyvei". įvertinimą. Čia rasite klausimus, į kuriuos atsakius galite patys save įsivertinti. Apie rezultatus bus pranešta tik Jums ir mūsų projekto vertintojams, kurie visą Jūsų informaciją ir rezultatus laikys konfidencialiai ir niekuomet nesidalins jais su trečiosiomis šalimis.

Ačiū už dalyvavimą!

„F2F-Trust“ projekto komanda


1. Minčių lietus (angl. brainstorming) – tai:

a) Efektyvi technika, naudojama problemos sprendimui rasti, sprendimams priimti, idėjoms generuoti
b) Teigiami, palaikantys santykiai, skatinantys jaunus žmones tobulėti
c) Gebėjimas suprasti ar pajusti tai, ką patiria kitas asmuo
d) a- Įgūdis, kurį galima įgyti ir lavinti per praktiką

2. Kuris iš šių dalykų nėra įtrauktas į Mentorystės verslo planą?

a) Jūsų tikslai ir perspektyvos
b) Klientų grupė, kurią norite pasiekti
c) Mentorystės sesijų programa
d) Jūsų planuojami nauji produktai/paslaugos

3. Kuris iš toliau pateiktų variantų yra kelia sunkumų mentorystės santykiuose?

a) Aktyvus komunikavimas su savo mentoriumi
b) Pokalbių konfidencialumo laikymasis
c) Grįžtamojo ryšio pateikimas mentoriui apie tai, kas pavyksta, o kas – ne
d) Per didelė priklausomybė

4. Kuris iš šių apibrėžimų apie mentorystės įtaką dalyviams yra neteisingas?

a) Gali padaryti stebuklą, “atveriant visas duris”, ir padėti Jums įsidarbinti
b) Gali padidinti technines žinias
c) Gali prisidėti prie asmeninio tobulėjimo
d) Gali išugdyti potencialą siekti karjeros

5. Kuris iš šių apibrėžimų tinka teisingam mentorystės dalyvių požiūriui nusakyti?

a) Tikėjimasis, kad mentorius imsis bet kokių veiksmų Jūsų vardu
b) Individualaus tobulėjimo plano su savo mentoriumi aptarimas
c) Laukimas, kol mentorius parengs mentorystės sesijos darbotvarkę
d) Žinojimas, kad esate pasyvus dalyvis mentorystės santykiuose

Siųsti mano rezultatus žemiau nurodytomis koordinatėmis:
Vardas:
El. paštas: (būtina)

Kiek padangų turi įprastas dviratis? (pvz .: 4)

Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius