Program e-Szkolenia F2F-Trust

Program e-Szkolenia F2F-Trust podzielony jest na dwie części. Pierwsza część jest skierowana do mentorów, którzy będą udzielać wsparcia przyszłym przedsiębiorczym kobietom (podopiecznym), aby mogły one rozpocząć działalność w skali mikro, pracując w swoich domach nad produkcją rękodzieła. Ta część zasadniczo ma na celu nauczenie mentorów metodologii, jak przygotować przyszłe mikro-przedsiębiorczynie produkujące rękodzieło (mentees) do stworzenia przyszłego rynku dla produkowanych przez nie rękodzieł; nauczyć się mentoringu/wsparcia przyszłych mentees w rozpoczęciu ich własnej działalności i pomóc im rozwinąć strategie konsolidacji i wzrostu. W ten sposób mentorzy będą wyposażeni w wiedzę na temat tych zagadnień.

Druga część programu e-szkoleń jest skierowana do mikroprzedsiębiorstw i związanych z nimi kobiet produkujących rękodzieło (mentees), które otrzymują e-szkolenia w dziedzinach, w których mogą pracować z domu i sprzedawać swoje rękodzieło.

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust