1. Wprowadzenie
2. Podstawowa Wiedza i Umiejętności Niezbędne do Bycia Podopieczną
3. Korzyści i Ryzyko Związane z Uczestnictwem w Mentoringu w Ramach Projektu F2F-Trust
3.1. Korzyści
3.2. Ryzyko
4. Koszt Mentoringu w Ramach Projektu F2F-Trust
5. Jakiego Rodzaju Sprzętu Potrzebujesz, aby Rozpocząć Działalność w Domu?
6. Znajomość Narzędzi e-Marketingowych
7. Podstawowe Kroki przy Rozpoczynaniu Pracy z Domu przy Wsparciu Projektu F2F-Trust
Wnioski
Podsumowanie
Źródła

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust