e-Podręcznik - dla F2F-Trust Aplikacja

W tym e-Podręczniku znajdziesz proste kroki do sprawnej nawigacji w portalu i systemie e-learningowym.
1. Wprowadzenie
2. F2F-Trust App - wprowadzenie
3. E-szkolenie – dostęp do sekcji i modułów
3.1. E-szkolenie – sekcje i moduły dla Mentorek
3.2. E-szkolenie – sekcje i moduły dla Podopiecznych
3.3. E-szkolenie – dostęp do informacji o emodułach
3.3.1. E-szkolenie – quizy poznawcze do modułów
3.3.2. E-szkolenie – zawartość modułu w formacie ebook
3.3.3. E-szkolenie –dostęp do zawartości modułu w formacie PDF
3.3.4. E-szkolenie – quizy poznawcze dla modułów
3.3.5. E-szkolenie – uwagi ogólne
4. Certyfikat F2F-Trust
5. Pytania & Odpowiedzi
6. Feedback - opinie

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust