1. Wprowadzenie
2. Podopieczne i Grupa Docelowa Projektu F2F-Trust
3. Skuteczne Relacje Mentor – Podopieczna
4. Wytyczne dla Podopiecznej Dotyczące Udanej Współpracy w Mentoringu
5. Korzyści z Mentoringu dla Podopiecznej
6. Podejście i Postawa Podopiecznej
7. Jaka Jest Ścieżka dla Relacji Mentorskiej dla Podopiecznej F2F-Trust?
7.1. Postępy w Mentoringu
Wnioski
Podsumowanie
Źródła

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust