1. Wprowadzenie
2. Opis Modułu
3. Wiedza Podopiecznej
3.1. Analiza Swot
4. Dzielenie się Zasobami
5. Małe Kroki na Drodze do Wielkich Sukcesów
6. Plan Mentorski
6.1. Rola Mentorki
Wnioski
Podsumowanie
Źródła

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust