1. Wprowadzenie
2. Zrozumienie Potrzeb Podopiecznej
2.1. Potrzeby Podopiecznych Projektu F2F-Trust
2.2. Jak Zrozumieć Potrzeby Podopiecznych?
3. Potencjalne Przeszkody w Marketingu Rękodzieła dla Osób Uczestniczących w Projekcie F2F-Trust
3.1. Jak Pokonać Przeszkody, Które Napotkają Podopieczne w Projekcie F2F-Trust?
3.2. Bariery w Pozyskiwaniu Zasobów Finansowych Przez Podopieczne Projektu F2F-Trust
3.3. Jakie Przeszkody w Marketingu Napotykają Podopieczne Projektu F2F-Trust?
Wnioski
Podsumowanie
Źródła

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust