1. Wprowadzenie
2. Koncepcja Mentoringu, Rola i Obowiązki Mentorki
2.1. Koncepcja Mentoringu
2.2. Rola Mentorki w Mentoringu
2.3. Cechy Behawioralne Dobrej Mentorki
2.4. Mentorka w Projekcie F2F-Trust
3. Koncepcja, Rola, Obowiązki Podopiecznej
3.1. Definicja Podopiecznej
3.2. Rola Podopiecznej w e-Mentoringu
4. Ramy e-Mentoringu w Projekcie F2F-Trust
4.1. Jak Prowadzić Efektywny e-Mentoring w Projekcie F2F-Trust
Wnioski
Podsumowanie
Źródła

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust