Wartość dodana

F2F-Trust zajmuje się poszerzaniem i rozwijaniem kompetencji mentorów, którzy będą wspierać pierwszą grupę kobiet uczących się w następnej fazie, motywując je do wzięcia udziału w tym systemie uczenia się i samorozwoju poprzez efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych. Mechanizm mentoringu ma na celu zwiększenie świadomości, motywowanie i wspieranie pierwszej grupy docelowej, kobiet wiejskich, w ich nowym doświadczeniu w marketingu ich produkcji rękodzielniczej, która może również odzwierciedlać ich dziedzictwo kulturowe.

Mentorzy mogą pochodzić z różnych środowisk etnicznych, podobnych do swoich podopiecznych, ale niekoniecznie. Mentorzy będą prowadzić swoich podopiecznych, zaczynając od podstaw, kupując najlepsze urządzenie mobilne, jak przygotować się do samodzielnego uczenia się, jak zwalczać swoje lęki przed technologią i ICT, jak być zmotywowanym do handlu elektronicznego i zrozumieć jego ogromną wartość dodaną. Mentorzy otrzymają również wiele od F2F-Trust i będą się dalej rozwijać, uzupełniając swoją wiedzę, aby być w pełni kompetentnymi w mentoringu e-commerce dla mikroprzedsiębiorców z terenów wiejskich...

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust