Pridėtinė vertė

„F2F-Trust“ siekia išplėsti ir plėtoti mentorių kompetencijas, kurie kitame etape palaikys pirmoje grupėje besimokančias moteris, motyvuodami jas dalyvauti šiame mokymosi ir saviugdos procese efektyviai naudojant skaitmenines technologijas. Šiuo mentorystės mechanizmu siekiama didinti sąmoningumą, motyvuoti ir paskatinti pirmąją tikslinę grupę – moteris, gyvenančias regionuose – įgyti naujos patirties reklamuojant rankdarbius, kurie taip pat gali atspindėti jų kultūrinį paveldą..

Mentoriai gali būti kilę iš įvairių etninių grupių, panašiai į jų ugdytines, bet nebūtinai. Mentoriai ves savo auklėtinius nuo pat pradžių; perkant labiausiai prieinamą mobilųjį įrenginį, padedant pasiruošti savarankiškam mokymuisi; supažindinant, kaip kovoti su savo baimėmis prieš technologijas ir IRT; kaip būti motyvuotam e-prekybai suvokiant jos ypatingą pridėtinę vertę. Už tai, kad gali atlikti šias mentorystės paslaugas; patys mentoriai taip pat daug gaus iš „F2F-Trust“ bei toliau tobulinsis, įgydami pagrindines žinias, kaip būtų visapusiškai kompetentingais dirbant su regiono verslininkėms, atsakingomis už e-komerciją...

Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius