e-Eğitim Programına Genel Bakış

Projenin amacı, AB ülkelerinde ve Türkiye'de kadın istihdamının artmasına ev eksenli el sanatları üretimi ile katkıda bulunmak olduğundan, projenin bu yaklaşımı kapsamında etkili bir müfredat hazırlandı.

Program iki bölüme ayrılmıştır ve F2F-Trust eğitimi hem Mentorlara hem de Mentilere yöneliktir. İlk bölüm, mikro ölçekli el işi kadın girişimcilere rehberlik edecek Mentorlar içindir.

Mentorlar için F2F-Trust Projesi Eğitim Proogramı:

► BÖLÜM 1: MENTOR OLMANIN TEMELLERİ

Bölüm 1 - Modül 1: F2F-Trust Projesi için Mentorluğun Temel Kavramları
Bölüm 1 - Modül 2: F2F-Trust Projesi için Mentorluk Uygulaması

► BÖLÜM 2: MENTORLUK İÇİN BİT BECERİLERİ

Bölüm 2 - Modül 1: F2F-Trust Projesine Mentorluk Etmek İçin Gerekli BİT Becerileri ve BİT Becerilerini Geliştirmenin Yolları

► BÖLÜM 3: MENTİ'NİN İHTİYAÇLARINI ANLAMAK

Bölüm 3 - Modül 1: F2F-Trust Projesinde Menti'nin Karşılaştığı Pazarlamada Olası Engeller ve Engelleri Aşma Yolları
Bölüm 3 - Modül 2: F2F-Trust Projesinde Menti için Basit Bir İş Planı Oluşturma

► BÖLÜM 4: MENTİ İÇİN MALİ VE TEKNİK KONULARIN GELİŞİMİ

Bölüm 4 - Modül 1: F2F-Trust Projesinde Mentiler için Mali ve Teknik Anlayışı İyileştirmenin Yolları
Bölüm 4 - Modül 2: F2F-Trust Projesinde Mentee Ağ Oluşturma

İkinci bölüm, mikro ölçekli kadın girişimcileri el işi yapan Menti'ler içindir.

Menti'ler için F2F-Trust Projesi Eğitim Programı:

► BÖLÜM 1: MENTÖRLER İÇİN MENTORLUK

Bölüm 1 - Modül 1: F2F-Trust Projesinde Menti Tarafı için Mentorluğun Temel Kavramları

► BÖLÜM 2: MENTELER İÇİN BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Bölüm 2 - Modül 1: Menti için Pratik Bilgi ve Enformasyon

Bizi nasıl buldunuz?

F2F-Trust Takvimi