e-Školenie Prehľad programov

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnanosti žien v krajinách EÚ a Turecku prostredníctvom domácich remeselných výrobkov, v rámci tohto prístupu k projektu bol vypracovaný efektívny vzdelávací program. Program je rozdelený na dve časti a školenie F2F-Trust sa zameriava na mentorky aj začínajúce podnikateľky.

Prvá časť je určená pre mentorky, ktoré budú mentorovať remeselníčky žien v mikroskopickom meradle.

F2F Projekt Školiaci program pre mentorov:

► SEKCIA 1: ZÁKLADNÉ PODKLADY AKO BYŤ MENTORKOU

Sekcia 1 - Modul 1: Základný koncept mentorovania pre projekt F2F-Trust
Sekcia 1 - Modul 2: Implementácia mentorovania pre projekt F2F-Trust

► SEKCIA 2: IKT ZRUČNOSTI PRE MENTOROVANIE

Sekcia 2 - Modul 1: Potrebné zručnosti v oblasti IKT a spôsoby rozvoja zručností v oblasti IKT pri mentorovaní projektu F2F-Trust

► SEKCIA 3: POCHOPENIE POTRIEB ZAČÍNAJÚCEJ PODNIKATEĽKY

Sekcia 3 - Modul 1: Potencionálne prekážky v marketingu, ktorým čelí začínajúca podnikateľka v projekte F2F-Trust a spôsoby prekonávania prekážok
Sekcia 3 - Modul 2: Vypracovanie jednoduchého obchodného plánu pre začínajúce podnikateľky v rámci projektu F2F-Trust

► SEKCIA 4: VÝVOJ FINANČNÝCH A TECHNICKÝCH ASPEKTOV PRE ZAČÍNAJÚCU PODNIKATEĽKU

Sekcia 4 - Modul 1: Spôsoby zlepšenia finančného a technického porozumenia pre začínajúce podnikateľky v projekte F2F-Trust
Sekcia 4 - Modul 2: Sieťovanie udalostí začínajúcej podnikateľky v projekte F2F-Trust

Druhá časť je určená pre začínajúce podnikateľky, ktoré sú podnikateľky v odvetví ručných prác.

Program školenia F2F-Trust pre začínajúce podnikateľky:

► SEKCIA 1: MENTOROVANIE PRE ZAČÍNAJÚCE PODNIKATEĽKY

Sekcia 1 - Modul 1: Základný koncept mentorovania pre stranu začínajúcich podnikateliek v projekte F2F-Trust

► SEKCIA 2: SPUSTENIE SPRIEVODCU PRE ZAČÍNAJÚCE PODNIKATEĽKY

Sekcia 2 - Modul 1: Praktické vedomosti a informácie pre začínajúcu podnikateľku

Ako ste nás našli?

Kalendár F2F-Trust