Przegląd programu e-Szkolenia

Ponieważ celem projektu jest przyczynienie się do zwiększenia zatrudnienia kobiet w krajach UE i Turcji poprzez domową produkcję rękodzieła, skuteczny program nauczania został przygotowany w ramach tego podejścia projektu.

Program podzielony jest na dwie części, a szkolenie F2F-Trust skierowane jest zarówno do Mentorów jak i Podopiecznych. Pierwsza część jest przeznaczona dla Mentorów, którzy będą mentorami kobiet mikro-przedsiębiorców zajmujących się rękodziełem.

Proogram szkolenia w ramach projektu F2F-Trust dla Mentorów:

► SEKCJA 1: PODSTAWOWE PODSTAWY BYCIA MENTOREM

Sekcja 1 - Moduł 1: Podstawowe pojęcia dotyczące mentoringu w projekcie F2F-Trust
Sekcja 1 - Moduł 2: Wdrożenie mentoringu w projekcie F2F-Trust

► SEKCJA 2: UMIEJĘTNOŚCI ICT DLA MENTORINGU

Sekcja 2 - Moduł 1: Niezbędne umiejętności ICT i sposoby rozwijania umiejętności ICT w mentoringu projektu F2F-Trust.

► SEKCJA 3: ZROZUMIENIE POTRZEB PODOPIECZNEGO

Sekcja 3 - Moduł 1: Potencjalne przeszkody w marketingu napotykane przez podopiecznego w projekcie F2F-Trust i sposoby pokonywania barier
Sekcja 3 - Moduł 2: Tworzenie prostego biznesplanu dla podopiecznej w projekcie F2F-Trust

► SEKCJA 4: ROZWÓJ ASPEKTÓW FINANSOWYCH I TECHNICZNYCH DLA PODOPIECZNEGO

Sekcja 4 - Moduł 1: Sposoby na poprawę zrozumienia aspektów finansowych i technicznych dla podopiecznych w projekcie F2F-Trust
Sekcja 4 - Moduł 2: Wydarzenia networkingowe Mentee w projekcie F2F-Trust

Druga część przeznaczona jest dla Mentees, które są kobietami prowadzącymi mikro-przedsiębiorczość w zakresie rękodzieła.

Proogram szkolenia dla Mentee w projekcie F2F-Trust:

► SEKCJA 1: MENTORING DLA MENTEE

Sekcja 1 - Moduł 1: Podstawowe koncepcje mentoringu dla Podopiecznych w projekcie F2F-Trust

► SEKCJA 2: PRZEWODNIK STARTUPU DLA PODOPIECZNYCH

Sekcja 2 - Moduł 1: Praktyczna wiedza i informacje dla Podopiecznych

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust