Przyszłość F2F-Trust

Koncepcja F2F-Trust jest przyszłością rękodzieła wykonywanego wysiłkiem kobiet i ich mikroprzedsiębiorstw. W ten sposób przyszłość F2F-Trust jest przyszłością na rynku rękodzieła!

Portal F2F-Trust będzie kontynuował swoje życie będąc głównym miejscem spotkań Mentorów i Mentees na skalę europejską, dzięki swojej wielojęzycznej infrastrukturze; współpraca międzykrajowa i międzykulturowa będzie nadal możliwa, jednocześnie rozszerzając się na inne języki.

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust