Metody - Jakie są narzędzia

► Analiza i kompilacje SOTA - raport dotyczący wytycznych (nie finansowany)

► F2F-Trust Curriculum dla mentorów i podopiecznych

► System e-szkoleń F2F-Trust

► Portal i aplikacja mobilna F2F-Trust, w tym system informacji zwrotnej i podręcznik systemowy

► F2F-Trust Narzędzia/Metody i zasady dla trwałości

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust