Cele - Jakie są cele?

► Wzrost praktycznej świadomości na temat obecnych technologii mobilnych u konsumentów i na bardzo podstawowym, ale skutecznym poziomie, lepsze zrozumienie ich racjonalnego wyboru poprzez lepsze zrozumienie, jak wybrać odpowiednią technologię/urządzenie mobilne dla rozważanych celów, prowadzące do zmniejszenia strat w inwestycjach w urządzenia importowane

► Poszerzenie horyzontów kobiet produkujących rękodzieło w zakresie ich produktów, po tym jak zaczną korzystać z technologii internetowej i zaczną obserwować podobne produkty, dzięki czemu otrzymają inspirację do dalszego rozwoju swoich produktów zgodnie z zapotrzebowaniem szerszych rynków

► Dobrze wykształcone i słabo wykształcone kobiety o różnym statusie społeczno-ekonomicznym i pochodzące z różnych kultur i/lub grup etnicznych spotkają się w ramach projektu i relacji mentorskich; poza tym będą mogły wymieniać się dalszymi doświadczeniami kulturowymi i codziennymi doświadczeniami opartymi na życiu; zarówno mentorki, jak i podopieczne będą miały szansę komunikować się ze swoimi rówieśnikami bez granic, będąc niezależnymi od okoliczności, ale łącząc się ze sobą z punktu widzenia kultury rękodzielniczej, co doprowadzi do lepszego zrozumienia siebie nawzajem

► Nowy horyzont dla kobiet wiejskich, które poznają "e-Life", "e-Commerce", a ponadto zagraniczne rynki i możliwości, poszerzając swoje wizje poprzez relacje mentorskie, prowadzące do dalszego entuzjazmu samorozwoju w różnych dziedzinach

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust