Tikslai – kokie yra tikslai?

► Padidinti praktinį supratimą apie dabartines mobiliojo ryšio technologijas vartotojui ir labai paprastu, bet efektyviu lygmeniu geriau suprasti jų racionalų pasirinkimą suvokiant, kaip pasirinkti tinkamą mobiliąją technologiją/įrenginį konkretiems tikslams, o tai sumažina prastas investicijas į naudojamus įrenginius

► Išplėsti rankdarbius gaminančių moterų akiratį, atsižvelgiant į jų gaminius, kuomet jos pradeda naudoti interneto technologijas ir pradeda stebėti panašius gaminius, kurie jas įkvėptų toliau kurti savo produktus atsižvelgiant į platesnių rinkų poreikius

► Gerai išsilavinusios ir menką išsilavinimą turinčios moterys, turinčios skirtingą socialinį ir ekonominį statusą, iš skirtingų kultūrų ir (arba) etninių grupių, dalyvaus kartu projekte palaikant mentorystės santykius; be to, jos galės keistis tolimesne kultūrine ir kasdiene gyvenimo patirtimi; tiek mentoriai, tiek mentorystės programos dalyvės turės galimybę bendrauti su savo bendraamžiais be sienų, būdami nepriklausomi nuo savo aplinkybių, tačiau susisiekdami vienas su kitu atsispiriant nuo rankdarbių kultūros taško, leidžiančio geriau suprasti viena kitą

► Naujas regionuose gyvenančių moterų horizontas pažinti „e-gyvenimą“, „elektroninę komerciją“, taip pat užsienio rinkas ir galimybes, praplečiant jų vizijas, tuo pačiu kuruojant santykius, skatinančius toliau kurti saviugdą įvairiose srityse

Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius