Przegląd koncepcji F2F-Trust

F2F-Trust bezpośrednio zajmuje się poprawą i rozszerzeniem oferty wysokiej jakości możliwości uczenia się dostosowanych do potrzeb poszczególnych osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, tak aby zwiększały one swoje kompetencje w zakresie technologii cyfrowych i handlu elektronicznego, podnosząc swoje kwalifikacje i zwiększając swój majątek poprzez nieformalne i pozaformalne uczenie się za pośrednictwem systemu nauczania F2F-Trust. Oznacza to, że będą oni w końcu używać swoich urządzeń mobilnych do e-marketingu swoich produktów, zwiększać swoje umiejętności w zakresie znajomości finansów, uczyć się marketingu i cybernetycznych wymiarów satysfakcji klienta.

Projekt odnosi się również do rozszerzenia i rozwoju kompetencji mentorów, którzy będą wspierać pierwszą grupę kobiet uczących się w następnej fazie, motywując je do wzięcia udziału w tym systemie uczenia się i samorozwoju poprzez efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych. Ten mechanizm mentoringu ma na celu zwiększenie świadomości, motywowanie i napędzanie pierwszej grupy docelowej, kobiet wiejskich, w ich nowych doświadczeniach w marketingu ich produkcji rękodzielniczej, która może również odzwierciedlać ich dziedzictwo kulturowe.

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust