Program e-Szkolenia F2F-Trust

F2F-Trust e-Training Program jest podzielony na dwie sekcje. Pierwsza część jest skierowana do mentorów, którzy będą udzielać wsparcia kobietom prowadzącym działalność rzemieślniczą na mikroskalę. Ta sekcja ma na celu nauczenie mentorów metodologii, jak przygotować przyszłe kobiety prowadzące mikro-rzemiosło (mentees) do tworzenia rynku w przyszłości; nauczyć się doradzać im w odpowiedni sposób w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej i pomóc im rozwijać strategie konsolidacji i wzrostu. W ten sposób mentorzy będą przygotowani do udzielania mentorom wsparcia w tych kwestiach.

Druga część programu e-szkoleń jest skierowana do kobiet-przedsiębiorców, które są producentami rękodzieła, otrzymując e-szkolenia w obszarach, w których mogą pracować z domu.

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz F2F-Trust